Kötelező Módosítás Betéti Társaságok Részére 2015. évben

Betéti Társaságok létesítő okiratának módosítása 2015. márc 15. napjáig   A 2013. évi CLXXVII. törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről) 12. §-a meghatározza, hogy a…

Tovább