Apport

Az apport fogalma cégeknél?

 

Az apport fogalma és jelentése, főleg cégalapításoknál (Gazdasági Társaságok alapításánál) kerül használatba. A magyar jogszabályok szerint, olyan nem pénzbeli hozzájárulások összessége, melyeket a cég alapítói bocsájtanak rendelkezésére, a gazdasági társaságnak és a törvény rendelkezései szerint kitöltik a cég vagyonának vagy törzstőkéjének bizonyos részét. Az apport a társasági jogban általában, egy könnyítés a cégalapítást végző természetes vagy jogi személyek részére, hogy a törvény által megszabott törzstőke mértékét nem csak pénzeszközökkel lehet kitölteni.

Az apport törvényi hivatalos fogalma

 

3:10. § [A vagyoni hozzájárulás tárgya és mértéke]

(1) Az alapító vagy a tag által a jogi személy rendelkezésére bocsátott vagyon pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.

(2) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi személyre.

(3) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházáskor fennálló értéke nem éri el a létesítő okiratban megjelölt értéket, a különbözet megfizetését a jogi személy az átruházástól számított öt éven belül követelheti a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást szolgáltató személytől.

 

Példa az apport fogalmához

 

Tehát egy cég, amely mondjuk építéshez használt nehéz gépjárműveket és munkaeszközöket kíván kölcsönbe adni, nem keljen még a nagyszabású eszközvásárláson kívül is három millió készpénzt szolgáltatni (Kft. esetében például), hanem a megvásárolt eszközöket a cég tulajdonához ruházva már egy darab gépet. például két és fél millió forint értékben apportként bevisz a cégalapításhoz, az erről szóló számla felmutatásával. Még lehet akár az apport, jogos követelés (tartozás) is a jogszabály szerint:

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

(2) Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, az ebből eredő károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint.

Az apport kiszámításának módja vagy értékének felbecsülése 

 

Az apport tárgy értékét (például: személyautó, gépjármű, műszaki eszköz, számítógép, laptop, mobiltelefon, jól megszerkesztett weblap, árukészlet, szerzői jog, vagyon értékű jog) vagy az arról kapott számla vagy hivatalos értékbecslés, könyvvizsgálói értékbecslés, az alapító tagok értékbecslése - értékelési szempontok alapján - , piaci elemzés alapján lehet igazolni az illetékes hatóságok előtt.

Az apport mértéke és szolgáltatása gazdasági társaságoknál

 

Különböző cégtípusoknál, (Kft, Egyszemélyes Kft., Bt., Zrt, Egyszemélyes Zrt.) különböző mértékig lehet a minimális törzstőke mértékét (vagy magasabb összeget) kitölteni apporttal (nem pénzbeli hozzájárulással) cég alapításánál. Abban is van különbség, hogy mikor kell szolgáltatni, - milyen cégtípusoknál - tehát rendelkezésre bocsájtani az apport tárgyakat. Hogy mikor kell az apport tágyakat szolgáltatnia az alapítóknak, azt is a 2014. évi V. törvény határozza meg: 

Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni. A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében - semmis.

Ha Ön céget szeretne alapítani apport bevitelével és szeretne a lehető legegyszerűbb és legjobb kedvezményeket kihasználni cég alapításakor, keresse fel ügyvédi irodánkat és tájékoztató társasági jogi weblapunkat az apportról vagy elérhetőségeinken.

 

hqdefault.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kft. apport tájékoztató

és Egyszemélyes Kft. apport tájékoztató

Reméljük sikerült megfelelő leírást adnunk az apport fogalmáról és használatáról.

Elérhetőségünk:

E-mail: infokukaccegkreator.hu 

Tel: +3630-720-78-tizennyolc 

Skype: Cegkreatorugyvedcorporatelaw (felhasználónév)demmo.gif

CégKreÁtor Team