Egyszemélyes Kft. alapítása egyszerűen 2015. évben

Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról és alapjairól tájékoztató

 

Egyszemélyes Kft. törzstőkéje

 

A egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság törzstőke mértéke hárommillió forint az új jogszabály szerint azonban, a törvény szerint, nem kell rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió forintos jegyzett tőkét, viszont a még be nem fizetett törzsbetét erejéig, felel a nem teljesítő tag a céges tartozásokért. Van lehetőség egyszemélyes Kft. alapításakor, ezt az összeget apport-tal ( Kft. apport fogalmához kattintson a linkre ) helyettesíteni. Az a megkötés van, az egyszemélyes Kft.-ok alapításánál, hogy viszont kötelező a teljes apportot bevinni a cégbe cégalapításkor. Ennek a hárommillió forintos minimális alaptőkének, azonban számos utólagos jogszabály által meghatározott módja van, egyszemélyes Kft. alapításánál is ( végleges határidő: 2016. március hónapja). Tájékoztató Korlátolt Felelősségű Társaságok minimális törzstőke módosításáról alapításnál is, Kattintson ide.

Egyszemélyes Kft. ügyvezető személye

 

Ki lehet, egy egyszemélyes Kft. ügyvezetője? Röviden ( és diszpozitívan, ahogy a jogszabály) válaszolva, bárki, aki nem áll, cég ügyvezetésétől való bírósági vagy hatósági eltiltás hatálya alatt.Tájékoztató egyszemélyes ügyvezető személyének kilétéről kattintson ide. 

Egyszemélyes Kft. ügyvezetői járulékainak és adóterheinek csökkentéséről tájékoztató, kattintson erre a linkre.

Egyszemélyes Kft. alapításának menete és költségei

 

Mivel, megítélésünk szerint kedvezőbbek, a jogszabály által, az egyszemélyes Kft. alapításának szabályai, 2015. évben is ajánljuk ezt a gazdasági társasági cégformát, új vállalkozást indító  (jogi vagy természetes, tehát cégek és magán ) személyek részére. Az eljárási ( Cégbírósági bejegyzési és Cégjegyzékben való közzétételi, valamint ügyvezető személyét átvilágító eljárási ) illetékek mértéke minimálisan 56.700 Ft.-ot, azaz ötvenhatezer-hétszáz forintot, tesznek ki. Részletes tájékoztató az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapításának vagy létrehozásának menetéról és költségeiről, gyorsaságáról. 

Új szabályozás 2015. évben az egyszemélyes Kft.-ról

 

Az új Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokról, tehát  az egyszemélyes Kft.-okról, részletesen határoz, annak alapításának feltételeiről ( pl.:személyi anyagi ) és menetéről, illetve időtartamáról (cégbejegyzési maximális). Fontos, hogy az új jogszabályokat ismerő és törvényi kedvezményeket alkalmazni tudó ügyvédnél, alapítsunk egyszemélyes Kft.-ot, hogy a kikerülhető büntetéseket elkerülje az alapító vagy az ügyvezető személye.

ethical_business.jpg

 

 

Ügyvédi segítség Egyszemélyes Kft. alapításához:

Egyszemélyes Kft. bejegyzése egyszerűen társasági jogi szakértelemmel 2015. évben is.

Speciális jogi megoldások Egyszemélyes Kft. cégalapításához külföldről:

Cégügyintézés külföldön tartózkodó személyeknek ügyvédi segítséggel.

E-mail Elérhetőségünk egyszemélyes kft. alapításáról kérdéseiket, várjuk:

info@cegkreator.hu