Kötelező Módosítás Betéti Társaságok Részére 2015. évben

probe.gif

Betéti Társaságok létesítő okiratának módosítása 2015. márc 15. napjáig

 

A 2013. évi CLXXVII. törvény (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről) 12. §-a meghatározza, hogy a Bt.-ok részére kötelező a társasági szerződésüket megváltoztatni, ha annak tartalma nem felel meg az Új Ptk.-ban található társasági jogi szabályozásnak.

 

Jogszabályi háttér a Bt.-ok módosításához 2015. évben

A jogszabály szerint:

"12. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz benyújtani.
(2) A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) az (1) bekezdés szerinti döntés időpontjától, ennek hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől
kell alkalmaznia [az a) és a b) pontban megjelölt időpont ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködés időpontja], és ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést."

 

Határidő Betéti Társaságok részére a cégmódosításhoz

A törvény 2015. március 15. napját határozza meg alakilag, vagyis a kiszámított határidő szerint, az illetékes Cégbírósághoz 2015. április 14-éig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a módosítást végző jogi képviselőnek (ügyvéd).

 

Milyen esetben  kötelező a Betéti Társaságoknak a cégmódosítás 2015. évben és mennyi illetéket kell fizetni?

Ha a Bt. létesítő okirata, kizárólag az Új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően változtatja meg társasági szerződését, tehát változás-bejegyzési kérelme kifejezetten, csak a társasági szerz. modernizációját célozza, akkor a változás-bejegyzés teljesen - illeték és közzétételi díj befizetése nélkül elvégezhető - ingyenes. A cégeljárási törvény alapján, természetesen a változás-bejegyzést, a Bt. módosításához jogi képviselő - megbízott ügyvéd/ügyvédi iroda vagy jogász - végezheti el.

 

Ügyvédi irodánk segít Önnek Betéti Társasága módosításában 2015. évben is

További információhoz és ügyvédi segítséghez, Betéti Társaságok módosításához, hogy értesüljön róla, hogy az Ön Bt.-át kell-e módosítani 2015. március-áig  - vagy amúgy is jelentős cégadat változott Betéti Társaságában és szeretné egyszerre elvégezni a cégmódosítást - keresse fel weboldalunkat, ahol elérhetőségeinket is megtalálja. Kérjük ügyfeleinket, hogy időpont egyeztetéséhez legalább 5 munkanapon belül keressenek fel minket, a túlterheltség miatt, keressenek minket bizalommal.

Bt. 2015. módosítás információ és elérhetőség:

 

http://cegkreator.hu/