Végelszámolás menete végelszámoláshoz ügyvéd segítsége

Végelszámolás megkezdése 2011

Cég végelszámolása

(A végelszámolás megkezdésének időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.)

1. A cég legfőbb szerve határozatot hoz a cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolási eljárás megkezdéséről. Ugyanezen szerv kijelöli egy végelszámolót, aki teljesíti a jogszabályokban meghatározott kötelességeit.
Bárki lehet végelszámoló, aki a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott követelményeknek megfelel és a megbízást ellenjegyzi (a megfelelő jogi dokumentumok aláírásával). A végelszámoló fokozott gondossággal, az idevonatkozó jogszabályok  szellemében, a gazdasági társaság illetve a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A végelszámolás kezdő időpontjában a vezető tisztségviselő jogosultságait a végelszámoló veszi át. A végelszámolás során a végelszámoló feladata a végleszámolás megindítása tényének cégbírósági bejegyeztetése, melynél a jogi képviselet kötelező.(A megfelelő ügyvéd kiválasztásával)
A végelszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a korábbi vezető tisztségviselő záró beszámolót készít, tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügymenetekről és gazdasági tevékenységekről, iratjegyzéket készít, munkajogi jogviszonyokról tájékoztat.


A végelszámolási eljárásnak háromféleképpen lehet vége:
1. az illetékes Cégbíróság törli a gazdasági társaságot a cégnyilvántartásból.
2. megindul egy felszámolási eljárás.
3. a gazdasági társaság folytatja gazdasági tevékenységét amelyről határoz a legfőbb szerve.

További információk

Info és ügyvédi tanácsadás:

http://www.cegkreator.hu/