Kft végelszámolás, Bt végelszámolás, kft megszüntetése, bt megszüntetése,

Határozat a végelszámolásról

 

Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-végelszámolás) kerülhet sor.

 

A jogutód nélküli megszűnés elhatározásához a kkt. és bt. esetében a tagok gyűlésének egyhangú határozata , a kft. taggyűlésének és az rt. közgyűlésének legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges , . Egyszemélyes társaságnál az alapító határoz a végelszámolásról.

 

A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

 

 

Egy végelszámolás lefolytatásához fontos a megfelelő megbízható, szakértelemmel bíró jogi képviselő kiválasztása.

 

Végelszámolás véghezvitele Ügyvéd és további információ:

 

http://cegkreator.hu/