Kft. Cégforma jellemzői

A legnépszerűbb cégforma a Kft (Korlátolt Felelősségű Társaság)

 

Jogszabályi alapon főleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV törvény 2007 szeptemberében hatályba lépett módosítása tette a legnépszerűbbé ezt a tárasági formát. A Kft. alapításakor két lehetőségünk van, vagy egyszemélyes Kft-t alapítunk ,vagy társas formában működő Kft-t alapítunk. Mind a két esetben a tőkeminimum 500.000-Ft.

Azonban ez nem kell, hogy megrémissze az embert, mivel számos nagyon kedvező lehetőség van a Kft alapításánál. A társasági szerződéssel létrehozott Kft (az említett társas”többszemélyes”) esetében a pénzbeli hozzájárulás 50% - át is elég csak a társaság rendelkezésére bocsátani. Az egyszemélyes Kft alapításakor csak 100.000-Ft. tőkét kell a társaság rendelkezésére bocsátani a Cégbírósági bejelentés előtt. A fennmaradó törzsbetét hátralékát a cégbírósági bejegyzést követő egy éven belül kell megfizetni. A társaság törzstőkéje nem csak pénzbeli hozzájárulás lehet, hanem úgynevezett apport (nem pénzbeli betét) bevitelre is van lehetőség. Az apport lista olyan eszközöket vagy gépeket tartalmaz, amelyek kapcsolódnak a jövőben végzett tevékenységekhez (például: gépkocsi, digitális fényképezőgép, számítógép, notebook). Ezek a tárgyak is alkothatják a törzstőke egészét vagy meghatározott hányadát. Ezeknek az apport tárgyaknak az értékét a  tagok elfogadhatják és nyilatkozatban kell meghatározni az értékelés szempontjait., Ezeknek az értékeknek az  igazolására a piaci összehasonlító elemzés, vagy az adott eszköznek a vásárlásnál kapott számla is lehet az alapja( egy gépjármű esetében a TAX jegyzék). Könyvvizsgáló is megállapíthatja az apport értékét, így az alapító(k) még az ezzel járó csekély mértékű adminisztrációtól is mentesül(nek).

 

info: http://cegkreator.hu/